Egységes Kérelem: Bezárt területeknél is igazolni kell a jogszerű földhasználatot!

Forrás: mvh

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a területalapú támogatást igénylők figyelmét, hogy a bezárt területekre vonatkozó kérelmeknél 2014. június 10-ig azt alátámasztó dokumentumokkal igazolni kell a jogszerű földhasználatot!
Bezárt területnél kizárólag az az ügyfél jogosult támogatásra, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. A gazdálkodónak legkésőbb 2014. június 10-ig be kell nyújtania az MVH-hoz a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló okirat(ok) másolatát, vagy a földhasználati nyilvántartási eljárás megindítását igazoló iratot. Ez utóbbi irat csak abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél kétséget kizáróan bizonyítja, hogy azt 2014. június 10-ig benyújtotta az illetékes hatósághoz. A gazdálkodó köteles a földhasználati jog bejegyzéséről szóló döntést annak jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül benyújtani az MVH-hoz.
A jogszerű földhasználatra valamint a bezárt területekre vonatkozó részletes tájékoztató megtalálható a Hivatal honlapján.

vissza »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2022. december
2022. november
2022. október
2022. szeptember
2022. augusztus
2022. július
2022. június