Impresszum

A Mezőgazdasági Technika folyóirat Magyarország egyetlen tudományos igényességű, mezőgazdasági műszaki-fejlesztési és kereskedelmi szaklapjaként havonta (minden hónap 15. napjára) minimálisan 44 belső oldal terjedelemmel és 4.000 példányban jelenik meg.

 

A lap beszámol a gépesítés és gépüzemeltetés újdonságairól, a legújabb kutatási, fejlesztési eredményekről, hazai és külföldi kiállításokról, gépbemutatókról, az egyes mezőgépgyártók és kereskedők újszerű tevékenységéről, a világban fellelhető műszaki újdonságokról, a vállalkozókat érdeklő fontosabb műszaki és gazdasági kérdésekről, a gépesítést segítő szervek rendezvényeiről, az agrárgépész oktatás aktuális kérdéseiről stb.

 

A lap hazai kapcsolatrendszere az agrárműszaki kutatásban és fejlesztésben dolgozó intézmények, gépgyártók, integrátorok, forgalmazók és vállalkozók széles körét öleli fel.

 

A lapnak a világ valamennyi Európában érdekelt mezőgazdasági gépgyártó cégével közvetlen vagy hazai képviseleten keresztüli közvetett kapcsolata van. A vezető cégek nemzetközi sajtótájékoztatóira, rendezvényeire lapunk szerkesztősége évről évre meghívást kap. Ez a tény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztési tendenciákról és új konstrukciókról friss információkkal tudunk szolgálni.

Főszerkesztő:
Dr. Tóth László

 Főszerkesztő-helyettes:

Pálinkás Gábor

  

Korrektor:
Richterné Rubes Zsuzsanna

 

Szerkesztőbizottság:

Dr. Szendrő Péter elnök
Antos Gábor
Dr. Beke János
Dr. Dimény Imre
Dr. Fenyvesi László
Dr. Hajdú József

Dr. Harsányi Endre
Harsányi Zsolt

Dr. Horváth Béla

Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor

Pálnikás Gábor

Dr. Szabó István
Dr. Tóth László

 

Szerkesztőség:

2100 Gödöllő,
Tessedik S.u.4.
Tel. (28) 511 662, 511 678
Telefax: (28) 420 960
E-mail: mgitech@hu.inter.net

www.mgitech.hu

Felelős kiadó:
Herman Ottó Intézet

Nonprofit Kft.
Dr. Béres András ügyvezető

 

Kiadó:
NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Dr. Harsányi Endre intézetigazgató

 

Előfizetésben terjeszti a
Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.

 

 Előfizetés:

E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu

www.mgitech.hu/elofizetes

 

Előfizetési díj 1 évre:

Print    3600 Ft

Online 3000 Ft

 

A hirdetéseket közvetlenül a
szerkesztőséghez kérjük beküldeni

 

Nyomda:
Mátyus Bt., Dabas
Nyomdavezető: Mátyus Gyula

 

Index: 25 569
HU ISSN 0026 1890

Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2020. december
2020. november
2020. október
2020. szeptember
2020. augusztus
2020. július
2020. június