Munka- és közlekedésbiztonság / Mezőgazdsági és erdészeti járművek típusjóváhagyása

vissza a fórumtémákhoz
Új fórumbejegyzés feladása
#1 | Dikán András | 2016-11-03 14:35:05 válasz

Tisztelt Mezőgépgyártók!

 

Az alábbiakat elolvasva, mi a véleménye arról, hogy:

  • A hazai mezőgépgyártók exportját, jövedelmezőségüket elősegítené a mezőgazdasági járművek munka – és közlekedésbiztonsági követelményeinek megismerése és alkalmazása?

  • Ha igen a megismerés milyen módját tartanák elfogadhatónak (konferenciák, előadások, kiadványok, tanfolyamok stb.)?

Beszéljük meg!

 

Szeretném felhívni a figyelmüket, a 2016. január 01-én életbe lépett 167/2013/EU rendeletre, mely a mezőgazdasági és erdészeti járművek típusjóváhagyását és piacfelügyeletét szabályozza.

 

E témában már, Ackermann Tamás – FLIEGL-ABDA Gépgyártó Kft. – és Andrási Mátyás – BPW Hungária Kft. kezdeményezésére, a nemrég elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő Fekete Gyula főtitkár úr szervezésében, 2015. május 19.-én

Mezőgazdasági és erdészeti járművek

(traktorok, pótkocsik és vontatott munkagépek)

jóváhagyásának, és piacfelügyeletének új szabályozása

 

címmel  konferencia került megrendezésre Zsámbékon, a Szépia Bio & Art Hotel Mednyánszky termében.

 

Mint tudjuk a hazai mezőgépgyártás export orientált és az említett Európai Uniós rendelet szerint gyártás, az Európai Uniós előírásoknak való megfelelés nagyban elősegíthetné a jövőben magyar mezőgépgyártók exportját.

 

Miről is van szó? Arról, hogy a gépek alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményein túl a mezőgazdasági járműveknek: traktoroknak, mezőgazdasági pótkocsiknak valamint a cserélhető vontatott berendezéseknek (vontatott munkagépeknek) meg kell felelniük a közlekedésbiztonsági követelményeknek is.

 

2016. január 01. előtt az előbb felsorolt mezőgazdasági járművek közül csak a mezőgazdasági és erdészeti traktoroknak voltak egységes, az Európai Unió által meghatározott közlekedésbiztonsági követelményei, mezőgazdasági pótkocsiknak valamint a cserélhető vontatott berendezéseknek (vontatott munkagépeknek) nem.

 

2016. január 01. előtt minden Európai Uniós ország a saját, nemzeti előírásai szerint vette nyilvántartásba, hozta illetve helyezte forgalomba a mezőgazdasági pótkocsikat és a vontatott munkagépeket.

 

2016. január 01. után, a 167/2013/EU rendelet és a hozzákapcsolódó felhatalmazáson alapuló rendeletek hatályba lépésével egy egységes szabályozás jött létre az Európai Unión belül.

 

Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban a gyártók, mezőgazdasági járművek bizonyos kategóriáiban, így a hazai mezőgépgyártás két főbb termékeinél is, a mezőgazdasági pótkocsiknál (R kategória) és a vontatott munkagépeknél (S kategória) választhatnak, hogy terméküket a nemzeti vagy az Európai Uniós előírásoknak megfelelően gyártják.

 

A nemzeti előírásoknak való megfelelés érvényessége, csak az adott országra korlátozódik. Vagyis a hazai mezőgépgyártók által, a hazai előírások [6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet] szerint gyártott mezőgazdasági pótkocsik és/vagy vontatott munkagépek exportja esetén az egyes országok a saját nemzeti előírásaiknak megfelelő többlet vagy eltérő követelményeket is támaszthatnak.

 

Ezzel szemben az előzőekben említett Európai Uniós előírásoknak megfelelően gyártott mezőgazdasági pótkocsi és/vagy vontatott munkagép esetében a nemzeti hatóságok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják a jóváhagyott típusnak megfelelő járművek nyilvántartásba vételét, forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését.

 

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy egy hazai gyártónak, a hazai előírások szerint gyártott pótkocsit és/vagy vontatott munkagépet, rosszabb esetben annyi féle kivitelben kell legyártania, ahány országba exportál, míg az Európai Uniós előírásoknak megfelelő pótkocsi és/vagy vontatott munkagép esetében elegendő csak egy és mindig a jóváhagyott típussal azonos kivitelt készítenie.

 

Az előzőek alapján elmondhatjuk, hogy „a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet” és a hozzá kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendeleteinek alapos ismerete és alkalmazása nagyban elősegítheti a hazai mezőgépgyártók exportját, ezen keresztül jövedelmezőségüket.

 

vissza a fórumtémákhoz
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2022. december
2022. november
2022. október
2022. szeptember
2022. augusztus
2022. július
2022. június