2023. augusztus
6 hónapnál régebbi cikkeink teljes tartalmát online előfizetés nélkül is elérhetik regisztrált tagjaink.
Tudomány - Műszaki fejlesztés

A bioszén gyártása és termésnövelő tényezői

Madár Viktor – Betovics András – Tóth László

Napjainkban már valós tényező, hogy a mezőgazdasági termelésben a hagyományosan alkalmazott segédanyagok: energia, növényvédő szerek és műtrágyák árai jelentősen növekednek. A Földön élő lakosság száma egyre inkább növekszik, ezért több élelmiszerre van szükségünk. Az élelmiszer előállításának területigénye az éghajlatváltozással egyre inkább csökken, amihez hozzájárul a gyakorta nem megfelelő földhasználat, ami például az elsivatagosodást is eredményezi. Ezekkel párhuzamosan mind a növénytermesztés, mind pedig az egyéb élő szervezetek vízzel szembeni igénye is növekszik. Ma ezek az emberiség előtt álló leginkább kritikus és megoldandó feladatok. Az élelmiszer-előállítás lehetőségeként fennáll, hogy a terület növelése nélkül egységnyi területen nagyobb mennyiségű élelmiszert termelünk, de ez csak akkor megoldható, ha a talaj termőképessége és a termesztés körülményei ezt lehetővé teszik.
A világon számos kutatás foglalkozik a helytelen földhasználat következtében leromlott talajok feljavításával, de az eddig mezőgazdasági művelésre alkalmatlannak nyilvánított területek termővé tétele is célként szerepel. A kutatók jelentős része az ehhez szükséges, ezeket támogató technológiák és technikák forrását a természetben folyamatosan megújuló energiaforrásokban látják. Ilyen például a különféle biológiai hulladékok felhasználása energiatermelésre, illetve olyan anyagok előállítására, amelyek a talaj termelékenységét fenntartják, netán növelik is. Jelen cikkben az egyik ilyen lehetőséget kívánjuk bemutatni, mégpedig a bioszén felhasználásával és előállításával kapcsolatosan ...

... tovább »
Műszaki fejlesztés

Új gépek a CLAAS kínálatában

Szabó István

Az idén 110 éves, a világ legnagyobb csa­lá­di tulajdonban lévő mezőgazdasági gép­gyár­tó­já­nak július 18-i németországi nemzet­kö­zi sajtóeseményére érkező „jól ér­te­sült” szak­emberek a XERION legújabb típusának debütálására készültek. A főhadi­szállás, Har­se­­win­kel mellett megrendezett be­mutató azon­ban több meglepetéssel is szolgált: a trak­­tor­ó­ri­­á­­sok mellett a résztvevők megis­mer­ked­het­tek a kisebb testvérekkel – az új ELIOS és AXOS modellekkel –, az EVION arató-cséplő géppel, valamint a DISCO fűkaszacsalád 9700-as sorozatának típusaival is ...

... tovább »

Építőipari alapanyagok nedvességtartalmának spektrális vizsgálata

Dr. Szalay Kornél – Barabás-Olasz Zsófia – Lehoczki Zsuzsanna – Deákvári József – Holczbauer András

A „Homlokzat az épület arca” megnevezésű GINOP-2-2-1-18-2020-00022 azonosítójú pályázat keretében eljárást dolgoztunk ki építőipari alapanyagok nedvességtartalmának spektrális mérési módszerrel történő meghatározására. A projekt célja egy távérzékelési megoldásokra épülő multiplatformos és multiszenzoros érzékelő- és diagnosztikai rendszer kifejlesztése épületek homlokzatának felújítási vagy rekonstrukciós célú monitorozására, felhőlapú adatbázis kialakítására, továbbá eljárás kidolgozása a bonyolult homlokzati elemek 3D nyomtatási technológiával történő, egyszerű, költséghatékony pótlására. A téma keretében tégla, falazóblokk, Ytong-elem, áthidaló és betonelem vizsgálatát végeztük. Az anyagokat vízben áztattuk, majd laboratóriumban a levegőn száradó mintáknak rendszeresen mértük a tömegét, illetve reflektanciaspektrumát. A mérési sorozat végén minden alapanyagot szárítószekrényben 72 órán keresztül, 105 °C-on szárítottunk, az ekkor mért tömeget tekintettük a minta száraz tömegének. A sorozat közben mért tömegértékek és a teljesen kiszárított alapanyagok tömegértékei alapján számoltuk a gravimetrikus nedvességtartalmat, ehhez rendeltük a mért reflektanciaspektrumokat. A spektrumok adatfeldolgozása során a mért hullámhossztartományban megkerestük azon jellemző hullámhosszokat, melyeken a nedvességtartalom függvényében a legnagyobb, illetve a legkisebb volt a reflektanciaérték változása. A minimális és maximális változásértékekből képeztünk egy nedvességtartalom-indexet, majd a nedvességindex és a nedvességtartalom értékpárok között harmadfokú polinomot illesztettünk. A gravimetrikus nedvességtartalom és a spektrális értékekből számolt nedvességtartalom-index értékek között szoros korrelációt kaptunk ...

... tovább »

Fields Fireman tűzoltó berendezés

MT

Állítólag Caesar a meggyilkolása napján kapott egy apró cédulát, amiben figyelmeztették az ellene készülő merényletre. De ahelyett, hogy elolvasta volna, csak ennyit mondott a küldöncnek: „Cras legam.” Azaz „Holnap elolvasom.” ...

... tovább »

Teljes megújuláson esett át a John Deere precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó eszközrendszere

Benkő Lajos

A John Deere ebben az évben megújította a precíziós gazdálkodás eszközrendszerének alapelemeit. Mire van szükségük a felhasználóknak a precíziós gazdálkodáshoz? ...

... tovább »

Megújult a Claas Nexos ültetvénytraktor-széria

Dr. Hajdú József

Az elmúlt évben a Claas megújította a Nexos ültetvénytraktor-szériáját, amelyek továbbra is a Carraro Agritalia-val kooperációban készülnek Olaszországban, FPT motorral, Carraro tengelyekkel és hajtáslánccal, Claas dizájnnal. A régi Nexos 200 VE, VL és F modelleket az S, MD, M, LD, L és XL, geometriai méreteikben eltérő modellek váltották fel. Az egyes modellek ötféle, 75 és 120 LE közötti motorteljesítményekkel készülnek, kétféle sebességváltóval és választahtóan kétféle (Comfort és Trend) fülkés és fülke nélküli kivitelben is. Az új Claas Nexos ültetvénytraktor-család egyedülállóan összesen 35 modellváltozatban érhető el a piacon ...

... tovább »

FURRIER pótkocsik az állattenyésztők figyelmébe

KITE Zrt.

Általában, amikor a mezőgazdaságban a hatékony munkavégzésről beszélünk, előszeretettel vizsgáljuk mindenekelőtt önjáró gépeinket. Pedig a megfelelő logisztikai kapacitás az egyik legfontosabb része egy hatékonyan működő, jól szervezett mezőgazdasági üzemnek. Az időben elvégzett betakarítási munkák meghatározzák a takarmány-alapanyagok minőségét. Ahhoz, hogy ez az időbeliség ne csorbuljon, gondoskodnunk kell a megfelelő számú és kapacitású szállító pótkocsiról. A kapacitás kérdése egyaránt fontos az időszakos trágyaszállítási munkák során is, hisz a telepen tárolt szerves trágyát a leggördülékenyebb módszerrel kell kijuttatnunk a felhasználási területre, gondoskodva trágyaszóróink hatékony üzemeltetéséről ...

... tovább »

Heilers HMW 6.0 sokkéses száraprító henger

Dr. Hajdú József

A talajhajtású száraprító késes hengereknek sokféle változata terjed a gyakorlatban. Jellemzően a munkaszélességen belül 0,8-1,0 m-es tagokból felépülő, 420-480 mm átmérőjű, a henger tengelyvonalával párhuzamosan vagy azzal szöget bezáróan ferdén elhelyezkedő hat késpenge aprítja fel a talajon elhelyezkedő szármaradványokat és a talajból kiálló csonkokat ...

... tovább »
Technológia

Gondolatok a regeneratív mezőgazdálkodásról műszaki szemmel – Menekülés előre (vagy vissza?)

Dr. Husti István

A regeneratív mezőgazdálkodás fenntartható ökoFájl feltöltéslógiai gazdálkodási módszer, amely – lényegét tekintve – a változó éghajlati viszonyok közepette is képes a talaj megkívánt egészségi állapotát biztosítani ...

... tovább »

A permeteződrónok alkalmazásának környezetvédelmi követelményei

Kovács László – Rák Renáta – Vojtela Tibor

Mintegy 30 évvel ezelőtt jelentek meg – elsősorban ázsiai országokban – a pilóta nélküli légi járműre (UAV), köznapi elnevezésben drónra szerelt permetezőrendszerek. Az elmúlt évtizedben a dróntechnológia robbanásszerű fejlődésnek indult, köszönhető ez a széleskörű felhasználási területnek. Már nem csak a katonai, rendvédelmi és katasztrófavédelemi feladatok ellátására alkalmazzák, hanem a gazdasági és magáncélú felhasználás is jelentős ...

... tovább »

Műtrágyaszórási technológia, műszaki megoldások

Dr. Kelemen Zsolt

A szántóföldi növénytermesztésben, de az egyéb növénytermesztési ágazatokban – pl. a kertészet, szőlészet vagy zöldség- és gyümölcstermesztés – a termelési szint fenntartása céljából szükséges a tápanyagok visszapótlása. A növekvő felhasználó igények megfelelően a termelési szintek folyamatos növelésének és a termelés gazdaságosságának, jövedelmezőségének minél jobb kielégítésére a mezőgépgyártók, köztük a szilárdműtrágya-szóró gépeket gyártó cégek is folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat. Ennek eredményeként a már jól bevált konstrukciós megoldások újabb típusaival jelennek meg a piacon ...

... tovább »
Visszatekintés

A mezőgazdaság gépesítésének története

Dr. HENTZ Károly

Az emberiség fejlődéstörténetének alapvető meghatározó eleme az élelemszerzés, a létfenntartás biztosítása és annak fejlődése. Az élelmiszertermelés történeti távlatban jelentősen fejlődött. A civilizáció az önfenntartástól a mai korszerű termelési eljárásokkal eljutott arra szinte, hogy ma már egy aktív mezőgazdasági munkás – egy termelési ciklusban – 45-50 ember éves élelmiszerigényét képes előállítani. Az élelem-előállítás fejlődése megteremtette az alapját a civilizáció fejlődésének. Felszabadítva az embert a napi állandó létfenntartást biztosító munkavégzés alól, lehetővé téve, hogy az ember alkotóerejét az életminőség javításának más területein fejtse ki, például megteremtette a feltételét művészetek kialakulásának.
Az élelmiszer-előállítás robbanásszerű fejlődését egyértelműen a mezőgazdasági technika és technológia intenzív fejlődése biztosította. A mezőgazdasági termelés összetett és bonyolult, térben és időben is változó technológiai műveletek sorozata, magas hozzáadott tudás-, anyag- és energiaigényű folyamat. A 21. században – az emberiség élelemmel történő ellátásához – a szükséges élelmiszermennyiség előállítása mezőgazdasági gépek és a gépeket irányító nagy tudású emberek nélkül elképzelhetetlen. A termelés gépesítésének, a korszerű eszközöknek e bonyolult és folyamatosan fejlődő és változó technológiai műveletsorok igényeinek kell megfelelniük. A kor mérnökei, műszaki szakemberei ennek a kihívásnak a tervezés és gépgyártás, valamint a gépüzemeltetés feladataiban is eleget tettek és tesznek.
A visszatekintő rovat keretében ezen összetett mezőgazdasági gépek kialakulásának, fejlődésének kereteit, alapjait, történeti fejlődését szemlézzük. Célunk, hogy – a fel­dolgozásból, a cikksorozatból – a mezőgazdasági technikai fejlődéstörténetéből, ko­runk mezőgazdasági gépei, géprendszerei jobban érthetők, befogadhatók legyenek. Továbbá cél, hogy a társadalom a mezőgazdasági technika termelésben betöltött sze­repét megfelelő szinten értékelje, és az agrárgépészet társadalmi megítélésében el­nyer­je szerepéhez, fontosságához méltó helyét és értékét. Nem utolsó sorban cél az ag­rár­gé­pész, illetve a mezőgépész szakma társadalmi presztízsének javítása is.
A cikksorozat a szántóföldi növénytermesztés jellegzetes géptípusainak hazai és nemzetközi történetét dolgozza fel. De elöljáróban tekintsünk át a mezőgazdasági termelés kialakulásának főbb állomásait, majd a cikk szeptemberi 2. részében a mezőgazdaság gépesítésének főbb, meghatározó korszakait és gépeit ...

... tovább »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2023. október
2023. szeptember
2023. augusztus
2023. július
2023. június
2023. május
2023. április