2016. május
6 hónapnál régebbi cikkeink teljes tartalmát online előfizetés nélkül is elérhetik regisztrált tagjaink.
Tudomány - Műszaki fejlesztés

Energiaellátás, jelen és jövő

Dr. Tóth László - Dr. Schrempf Norbert - Nagygál János

Az emberi lét energiafelhasználáson alapszik. Az élet minden területén energiát használunk fel, energia nélkül nincs emberi élet. A harmadik évezred elején az emberiség két nagy kérdés előtt áll:
– hogyan lesz képes kielégíteni a növekvő energiaigényt a világban?
– hogyan lesz képes megakadályozni a növekvő energiafelhasználás következtében fenyegető környezeti katasztrófát?

 

A Föld népessége elérte a 7 milliárdot, s a prognózisok szerint további növekedés vár­ha­tó. A világ energiaigénye fokozatosan növekszik. Az IEA szerint a világ teljes energiafogyasz­tása folyamatosan növekszik, pl. 2013-ban 157.481 TWh és 2005-ben 133.602 TWh volt. Ezekből az összes villamosenergia-fogyasztás 2013-ban 19.504 TWh, 2005-ben 15.105 TWh.
2013-ban a világ energiafogyasztásának mintegy 22 %-a jutott Észak-Amerikára, 23 %-án pedig Európa és Eurázsia osztozott (a Föld lakosságának kevesebb, mint 1/4 része). A fennmaradó ~55 % jutott a világ többi részének országaira (Dél-és Közép-Amerika 5 %, Afrika 3 %, ázsiai-csendes-óceáni térség 40 % stb.).
Ahhoz, hogy a Föld népességének minden egyes tagja a fejlett országokkal azonos mértékben részesüljön, a kitermelést és feldolgozást néhány évtizeden belül 4-5-szörösére kellene emelni. Ezt még fokozza, hogy a lakosság növekedése sem áll meg. Az eredmény, hogy az ÜHG-kibocsátás elviselhetetlen mértékűre növekedne. Az energiatermelés és -felhasználás megfelelő korrekciója nélkül ez az út káoszhoz és végül katasztrófához vezethet.
Már az első energiaválság idején sokak gondolkodása arra irányult, hogy a hagyományos, kifogyó primer energiahordozók mivel lesznek pótolhatók. Végül is ez motiválta, hogy a megújuló energiaforrások irányába intenzív fejlesztések kezdődtek. Ekkor még a klímaváltozás kedvezőtlen következményeiről kevés szó esett, a változások nem látszottak riasztó mértékűnek. A hagyományos, pazarló energiafogyasztás és a klímaváltozás gyorsuló üteme segítette a helyettesíthető, a környezetet kevésbé terhelő megújuló energiák kutatását, miközben hangsúlyt kapott az energiaszegény technológiák alkalmazása és általában az energiatakarékosság ...

... tovább »
Vállalkozók tanácsadója

Gyökérzöldségfélék betakarítógépei

Dr. Fűzy József

A gyökérzöldségfélék hazai termesztése évente mintegy 4.500-5.000 hektáron történik, amelyeknek döntő többsége sárgarépa és gyökérpetrezselyem. A gyökérzöldségfélék sokfélesége, a zöldségfajok eltérő terményegyedű gyökértestei, különböző levélzetük vagy lombozatuk szinte zöldségfajonként más-más betakarítógépet igényel. Ezt a gyártó a burgonyabetakarító gyártmányaik gyökérzöldség „növényspecifikus” részegységekkel való ellátásával, illetve speciális gyökérzöldség-betakarító gépek kifejlesztésével küszöbölték ki. Ennek megfelelően a gyökérzöldségfélék betakarítógépeinek kétféle: a nyűvő- és az ásórendszerű gépesítési megoldásai alakultak ki, és – a zöldségfajok termelési és felhasználási (friss fogyasztási, kilós áru előállítási, tartós tárolási vagy feldolgozóipari) céljainak megfelelően – a gyakorlatban is ezek terjedtek el. A gépkialakításoktól és a betakarítási technológiáktól függően ezek a gépek a szabad földi síkművelésű, a bakhátakban vagy ágyásokban termesztett (sárgarépa, petrezselyem, gumós zeller stb.) gyökérzöldségfélék betakarítására is egyaránt alkalmazhatók ...

... tovább »
Hírek, információk

DLG szántóföldi bemutató 2016 – A CLAAS bemutatja az aktuális Smart Farming-Koncepciót a gyakorlatban

CLAAS

Június 14-16. között rendezik meg a DLG nagyszabású szántóföldi bemutatóját Bajorországban, a Würzburg és Bamberg közötti Haßfurt melletti mariaburghauseni gazdaságban, ahol idén is megmutatja a CLAAS a legújabb fejlesztéseit és koncepcióit. A középpontban a Smart Farming (okos gazdálkodás) áll, így ezen a területen történt fejlesztések kerülnek majd bemutatásra. Ehhez hozzátartoznak a résztábla­spe­cifikus művelések, az automata kormányzás kezelése, a gépfelügyeleti rendszerek kezelése, adatainak feldolgozása, kiértékelése és újrahasználása a vetési index alkalmazásával ...

... tovább »

Mi újság?

Dr. Hajdú József

- Állami szubvenció az orosz mezőgépgyártásnak

- Red-Dot-Design Award formatervezési díj a Fendt 1000 Vario traktoroknak

- Erősödő piaci pozícióban a Manitou

- Új Agco/Fendt traktorvizsgáló labor

- Csökken a farmok száma Finnországban is

- Tíz éve folyamatosan növekszik a kert- és tájápoló kisgépek gyártása Németor­szágban

- Négy innovációs díj a Case IH-nak a veronai Fieragricola-n

- Évi 10.000 db Ziegler repceadapter

- Több kompakt traktor talált gazdára tavaly Németországban

... tovább »

Gépek a világban

Dr. Hajdú József

- Wielton PRC-2HP/W18R mezőgazdasági pótkocsi
- Fasterholt RBS 3 kapcsolt hengeresnagybála-gyűjtő kocsi
- Holmer Terra Variant Exxact hígtrágyainjektáló
- Agrisem Agromulch Gold 5,0 szántóföldi kultivátor
- Komatsu 835 erdészeti rönkszállító
- EuM Agrotec Vibromix 30 szántóföldi kultivátor
- Mercedes Unimog U 527 sokoldalú eszközhordozó mindenes
- Kétmotoros, dízel-elektromos törzscsuklós ATC traktor
- Farmet Monsun ME 600 pneumatikus gabonavető gép

... tovább »

Agrárium 2016 – mezőgazdasági összeírás

MT

A (KSH) az agráriumban tevékenykedő gazdaságok helyzetének feltárása érdekében gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre 2016. június 1-jei időponttal kezdődően „Agrárium 2016” címmel. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók és az Európai Unió részére.
Az összeírással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismertetésére 2016. április 28-án a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) székházában rendezett sajtótájékoztatón került sor ...

... tovább »

Fórum a túlélés érdekében

AXIÁL

Az elmúlt évek sikerein felbuzdulva idén ötödszörre rendezte meg az AXIÁL Kft. Sárváron, illetve Beleden 2016. április 20-21-én az AXIÁL Gyakorlati Akadémiát, ami a szarvasmarhatartók, azon belül is főleg a tejtermeléssel foglalkozó gazdaságok elsőszámú vezetőinek szánt szakmai rendezvény ...

... tovább »

Új laboratóriumok a mérnökképzés támogatására a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán

MT

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar korszerű mérnökképzést szolgáló oktatási, kutatási infrastruktúrája két új laboratóriummal bővült, amelyek ünnepélyes át­adására áprilisban került sor ...

... tovább »
Műszaki fejlesztés

Hatékony zúzó és szemroppantó berendezések a magajáró szecskázógépeken

Dr. Hajdú József

Számos szarvasmarhaetetési és bio­gáz­termelési kísérlet igazolta világszerte, hogy ha a silókukorica és a teljes kukorica növény betakarítása során a szecskázással egy menetben az aprított szárrészek és a kukoricaszemek zúzásra is kerülnek, mivel jobban feltáródnak és biztonságosabban tartósítható a siló alapanyag. Ez a tartósítás eredményeként nagyobb tápértékű silótakarmányt eredményez, a szarvasmar­háknál pedig a tejtermelés növekedéséhez járul hozzá. Az amerikai Wisconsin Egyetem kutatói által elvégzett vizsgálatok igazolták, hogy a teljes kukoricanövény betakarítása során a szemroppantás hatékonyságát 40 %-ról 70 %-ra növelve a kísérletben résztvevő teheneknél napi 1,3 kg plusz tejtermelés-növekedés volt mérhető. A tej­hozam mellett a tej zsírtartalma is növekedett. A biogáz célú szecskázott silókukorica részek hatékonyabb zúzása a fermen­to­rok­ban a gáztermelés növekedéséhez járul hoz­zá, mivel a szárrészek és a kukoricaszemek feltárt rostjait, illetve a kukoricaszemek bel­tartalmát (keményítőt, fehérjét és ola­jat) a metánt előállító baktériumok jobban hasznosítják. Ezeknek az eredményeknek tudható be, hogy az utóbbi időben felgyorsult a magajáró szecskázók szemroppantó-zúzó berendezéseinek fejlesztése, amelyek egyértelműen a zúzás és a feltárás hatékonyságára ,illetve az áteresztőképesség növelésére irányulnak. Új fejlesztési eredmények láttak napvilágot a szecskahossz és a zúzás összehangolására, amely akár teljesítmények növekedésével, illetve az energiafelhasználás csökkentésével is járhatnak ...

... tovább »

25 év siker a vetésben

Kalmár Tibor

Az 1980-as évek közepétől a technológiai váltás szelei fújtak Európában, főként Angliában. Az angol gazdák közül sokan el­adták korábbi munkaeszközeiket, vettek egy direkt vető gépet és egy doboz gyufát (hogy a szalmát leégessék a területről). Ezzel elkez­dődött a direkt vetés korszaka, mely jelentős költségcsökkentést eredményezett. Az új technológia Svédországban felkeltette a gazdák érdeklődését, akik azt szerették volna, ha Väderstad is részt vállal a fejlesztésekben. A gyár angliai partnere ebben az időben kezdte el forgalmazni a Väderstad rögtörő hengereit, és egyben egyike volt az angliai direktvetőgép-gyártó vállalatoknak is. A Väderstad 1984 őszén két vetőgépet vá­sárolt tőlük tesztelés céljából. A gazdákkal folyamatosan egyeztetve állt össze az első Väderstad gabonavető gép terve, mely olyan műszaki megoldásokra épült, amelyek közül számos ma is megtalálható a Rapid és Spirit vetőgépeken. A tárcsás csoroszlya, a gumifelfüggesztés, a vetés utáni tömörítés ötlete ezekből az évekből származik.
A Väderstad gabonavető gépek fejlesztése egy olyan időszakban kezdődött, amikor a termelés visszafogására ösztönözték a termelőket, Svédország nem akart több árut előállítani, mint ami a belső fogyasztásra kellett, a mezőgazdaság jövedelmezősége pedig mélyponton volt. A költséghatékony vetés elve ekkor fogalmazódott meg ...

... tovább »

JCB EcoMax motor és DualTech VT sebességváltó – Új Loadall Agri Pro teleszkópos rakodócsalád a JCB-től

Dr. Hajdú József

A JCB 2016-ban új, számos innovációt tar­tal­mazó Agri Pro teleszkópos rakodócsaláddal lepte meg márkahű és jövendőbeli vevőit. A ra­kodókba új, 4,8 liter hengerűrtartal­mú, 108 kW (145 LE) teljesítményű, 2200 1/min névleges fordulatszámú, korszerű, környezetbarát JCB EcoMax motor kerül beépítésre, mindhárom modellbe azonos teljesítménnyel. A motor ál­tal szolgáltatott maximális nyomaték 560 Nm 1500 1/min motorfordulaton. A füstgáztisztító rendszerbe SCR/AdBlue katalizátor kerül beé­pítésre, amely képes teljesíteni a rendkívül szi­gorú US EPA Tier 4 final, illetve az EU Stage IV füstgáznormatívákat. A motor a 10.000 üzemórás tartós teszt során nagyon kedvező, 6,4 l/h átlagos üzemanyag-fogyasztással dolgozott ...

... tovább »
Gépkereskedelem

Merlo a Bauma 2016 kiállításon: „Made in Cuneo”

tárgy

A „történelmi olasz vállalatok” klubjába tartozó Merlo céget több mint 50 éve, 1964-ben alapították Cuneo városában. Teleszkópos rakodókat az 1980-as években kezdtek gyártani. A „Merlo” név azóta az ilyen rakodógépek szinonimájává vált, amit egy ehhez kapcsolódó ünnepi esemény is jelzett Münchenben: 2015-ig összesen 100.000 teleszkópos rakodógép hagyta el a gyárat.
Az anyagmozgatási és építőipari gépek legjelentősebb világvásárán, a Bauma kiállításon 2016. április 11-17. között a neves rakodógépgyártó a legutóbbi fejlesztéseit mutatta be. Láthattuk itt a „szuperkompakt” fantázianevű új sorozatot, a megú­jult ROTO-t, a rakodók stabilizálásának kor­szerű megoldásait, a gépek motorjainak fejlesztési irányait és a legújabb biztonsági rendszereket ...

... tovább »

20 év tapasztalatával Önért, megoldásokkal az Ön sikeréért!

Szabó Katalin - Viczián Ádám - Rövid Tamás

Cégünk, a békéscsabai székhelyű, magántulajdonú Alfa-Gép Kft. 1996-óta van jelen a mezőgazdasági gépkereskedelem piacán. Az 1996-ban alapított, családi alapokra épülő gép- és alkatrész-kereskedésünk az évek során dinamikusan fejlődő vállalkozássá nőtte ki magát. Tevékenységünk megújításával, magas szintű kiszolgálással, régi és új ügyfeleink felmerülő igényeinek kiszolgálásával törekszünk piaci pozíciónk megtartására és bővítésére, melyet az árbevétel évenkénti növekedése is bizonyít. A telephelyünkön az elmúlt években több beruházással igényes irodahelyiségek és alkatrészraktár került kialakításra, hogy minél teljeskörűbb szolgáltatást biztosítsunk Partnereink számára.
Kollégáink szakmai felkészültsége fontos alappillére az Alfa-Gép Kft. minőségcéljainak. A piaci pozíciónk megtartásához, erősítéséhez elengedhetetlen a kiváló szakmai csapat, munkatársaink mindegyike megbízható, sikerorientált szakember ...

... tovább »

Önjárók – ha a nagy vontatottak is kicsik

Lukács László

Szinte még csak most került a földbe a napraforgó és a kukorica, de már virágzik a repce. Ezek mind olyan, hazánkban nagy területen termesztett növények, melyek magasra nőnek, növényvédelmi munkájuk egy része nem oldható meg az elterjedt és közkedvelt függesztett vagy vontatott permetezőgépekkel! Ezért érdemes gondolkodni azon, mivel lehetne megoldani permetezésüket!
Az Interat Zrt. a már sokak számára jól ismert, hazánkban számos referenciával rendelkező Bargam Grimac és Gaspardo Ura­ga­no permetezőgépeket kínálja a nagyra növő kul­túrnövények növényvédelmi munkáihoz ...

... tovább »
Ökonómia

ENSZ klímamegállapodás a fenntartható fejlődésért

Dr. Gockler Lajos

New Yorkban, az ENSZ székházában 2016.04.21-én újabb klímatanácskozásra került sor, majd 22-én (a 46. Föld napján) 171 (175?) ország képviselői (köztük több mint hatvan állam- és kormányfő) aláírták a „klímavédelmi egyezményt”, melynek célja, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése ne lépje túl a kritikus 2 Celsius-fokot. Ennek alapja a 2015.09.25. és 27-e között a fenntartható fejlődésért rendezett csúcstalálkozón kidolgozott és az ENSZ új, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó a „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja” (Agenda 2030) című dokumentum, valamint a 2015. november 30. és december 11. között Párizsban megtartott ENSZ klímacsúcs (COP21) eredményeként megszületett klímaegyezmény volt. Ezzel az országok kihangsúlyozták, hogy mennyire fontosnak tartják a megállapodást, és a fejlett, valamint a fejlődő országok egyaránt vállalták, hogy csökkentik kibocsátásaikat, és együtt dolgoznak azon, hogy megmentsék a Föld éghajlatát és az emberi civilizációt. Az esemény szépséghibája, hogy e megállapodás csak akkor lép hatályba, ha legalább 55 olyan ország ratifikálja, amelyek együttesen a globális felmelegedésért felelős gázok legalább 55 %-át bocsátják ki. Azok az országok, amelyek péntekig (az aláírás időpontjáig) nem jelezték, hogy szignálják az egyezményt (köztük a világ legnagyobb olajtermelői közé tartozók is, például Szaúd-Arábia, Irak, Nigéria) az év végéig még csatlakozhatnak ...

... tovább »

Hazánk versenyképességének változása 2006 és 2015 között

Dr. Gockler Lajos

A GKI Gazdaságkutató Zrt. honlapján 2016.03.31-én került közlésre a dr. Molnár László és Udvardi Attila által összeállított „Versenyképességi évkönyv 2016” című, „Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben” alcímmel ellátott, tíz fejezetben, 57 ábrával szemléltetett, 68 témakört tárgyaló tanulmány (mely a GKI honlapjáról letölthető). A dolgozat célja, hogy bemutassa a magyar gazdaság erősségeit és gyengeségeit, illetve, hogy ezek az elmúlt tíz évben milyen irányban és mértékben változtak, mely területen sikerült előrelépni, illetve hol nőtt a lemaradásunk ...

... tovább »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2020. december
2020. november
2020. október
2020. szeptember
2020. augusztus
2020. július
2020. június