2020. október
6 hónapnál régebbi cikkeink teljes tartalmát online előfizetés nélkül is elérhetik regisztrált tagjaink.

2020. október – teljes lapszám

MT
... tovább »
Vállalkozók tanácsadója

Kompakt tárcsás boronák

Dr. Hajdú József

A hagyományos V és X elrendezésű könnyű és nehéz tárcsás boronák Észak-Amerikából terjedtek el az 1900-as évek második felében, és gyorsan eluralták a tarlóhántási technológiákat. Magyarországon az 1970-es években a Rába Case IH licencvásárlásával és az akkor a Rábához tartozó Mosonmagyaróvári Gépgyár (az egykori és a mostani Kühne), valamint a termelési rendszerek, mint alkalmazók jóvoltából a tarlóhántási technológiákban váltak dominánssá. Előnyükként a nagy területteljesítményt, a jó aprító- és keverőhatást lehet kiemelni, ugyanakkor porosították is a talajt, amely a talajhézagok (leve­gősödés) ellen hatottak. Sekélyebb és kisebb mélységi művelésben használhatók, gyakori használatuk tárcsatalp talajzáró rétegek kialakulásával jár. A munkaszélességüknek és a méretüknek határt szabott a tömegük és a velük való közlekedés. A 2000-es évek elején jelentek meg kétsoros, geometriájukban egyszerűbb felépítésű, kisebb tömegű, más talajművelő elemekkel jobban kombinálható kompakt vagy rövid tárcsás boronák a piacon, amelyek viszonylag gyorsan helyet követeltek a talajművelési alaptechnológiákban. Hátrányukként említik egyes szakemberek, hogy a két tárcsasor közelsége miatt az aprító- és keverőmunkájuk elmarad a hagyományos tárcsás boronák munkaminőségétől ...

... tovább »
Műszaki fejlesztés

Kamerával szerelt drónok alkalmazhatósága a mezőgazdaságban (2. rész) – Vízkár mértékének becslése UAV felvételből térinformatikai eszközökkel

Dr. Ragán Péter – Bácskai István – Dr. Harsányi Endre – Dr. Rátonyi Tamás

Hazánk mezőgazdasági területeinek egy részére jellemző, hogy egy éven belül belvíz és aszály egyaránt kialakulhat, és ez a talaj fizikai féleségével is összefügg. A nagy agyagtartalmú, ezáltal nagy kötöttségű talajokra jellemző a jó vízmegtartó képesség. A téli félévben lehullott csapadék a hosszú tavaszi aszály ellenére is szinte művelhetetlenné teheti a táblát. A kamerával ellátott drónról érkező folyamatos élőkép alkalmassá teszi az eszközt a mezőgazdasági területeken megjelenő belvízifoltok megtekintésére. A drónnal készített georeferált ortofotóval ténylegesen lehatárolhatók a táblán belüli belvízfoltok, így lehetőség nyílik a vízkár mértékének meghatározására ...

... tovább »

Hidrogén: a környezetbarát energiahordozó

Dr. Tóth László

Az emberiség energiaigénye egyre nagyobb léptékben növekszik, amelyet a városiasodás is elősegít. A természeti környezet megóvása érdekében olyan energiaforrásokat, energiahordozókat kell alkalmazni, amelyek használatuk során a környezetet nem befolyásolják és visszafordíthatatlan károkat sem okoznak. Cikkünkben a szakmai körökben egyre gyakrabban emlegetett ún. hidrogéngazdaság kialakulásáról, annak feltételeiről és előnyeiről szólunk. Bemutatjuk a hidrogén előállításának különféle módjait, de elsősorban a vízbontással előállított hidrogénről és az ún. a hidrogén tüzelőanyagcelláról szólunk. E rendszer kialakítását, mind a tudomány, mind a gazdaság, de az EU politikája is igen in­tenzíven támogatja. A jellemző területek:
– szakpolitikai: stratégiák, jogszabályok,
– vállalati szinten: beruházások, technológiai fejlesztések, piacok kialakulása,
– a tudomány területén: kutatások, fejlesztések.
Nem utolsó sorban szólunk a járműtechnika általános átalakulásáról, az akkumulátoros és a hidrogén tüzelőanyag-cellás, ún. e-mobilitásról ...

... tovább »

KRONE – a zöldbe öltözött innovációs erő (2. rész)

Pálinkás Gábor

A zöldtakarmány-betakarító gépek specialistájának számító Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG szeptember 1-jén tartott online sajtótájékoztatóján bemutatott fejlesztések közül a szeptemberi számunkban megjelent EasyCut kaszakombinációk és az új Vendro rendterítők után most a VariPack körbálázók és az EasyWrap körbála-csomagoló lesz­nek te­rítéken ...

... tovább »

A vetőrobotok legújabb generációja: Fendt Xaver

MT

Az AGCO/Fendt stratégiai kutatási projekt keretében fejleszti a szántóföldi robotok következő generációját. A Xaver vetőrobot új szériája nemcsak külsőleg különbözik a két korábbi kísérleti projekttől. A belső működés, az úgynevezett vetőegység szintén teljesen új ...

... tovább »

Väderstad bemutatja a kötött talajok műveléshez szánt új Marathon 15/25 késhegyet

Väderstad Kft.

A Väderstad piacra bocsátotta a magágy­ké­szítőkhöz rendlehető új Marathon 15/25 ko­pó­hegyet, amely garantálja a változatlan munkamélységet még a nehézművelésű, kötött ta­lajokon is. A szélesebb Marathon 25/35-tel együtt a Marathon kopóhegy-család most már teljes lett ...

... tovább »
Ökonómia

A népesedés helyzete és várható következményei

Dr. Gockler Lajos

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján 2020.07.11-én jelent meg a „Népesedési világnap, 2020” című tanulmány, mely az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) becslésére hivatkozva ismerteti a Föld népessége számának (fő) és korösszetételének várható alakulását. A világ népessége ugyanis az utóbbi évtizedekben az életkörülmények (táplálkozás, lakhatás, egészségügy, szociális ellátás stb.) javulásának eredményeként jelentősen gyarapodott. Ez már eddig is sok problémát okozott, de a jövőben még számottevőbb nehézségek várhatók. Ezért az ENSZ 1989-ben július 11-ét Népesedési világnappá nyilvánította. Ennek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a globális népességnövekedés mértékére és következményeire. A Földön jelenleg mintegy 7,8 milliárd ember él. A fejlettebb országok az alacsony termékenységgel, a társadalom gyorsuló öregedésével, az ellátórendszerek fenntarthatóságával kapcsolatos gondokkal küzdenek, a fejletlenebb térségekben viszont az élelmiszerhiány, a szegénység, az oktatás elmaradottsága, a munkanélküliség, az alapvető egészségügyi és szociális ellátások biztosítása jelent komoly kihívást. Ezek a különbségek számottevő ellentéteket eredményeznek, melyek folyamatos „elhárítása” nélkülözhetetlen ...

... tovább »
Visszatekintés

A Kispesten gyártott D4K-jelű mezőgazdasági traktorcsalád fejlesztésének története a VCST-DUTRA időszakokban 1969-1971 (5. rész)

Dr. Stieber József

Nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt megfigyelhető volt, hogy a mezőgazdasági termelés egyre koncentráltabbá, technológiailag korszerűbbé, a művelés tekintetében pedig mindinkább ipari jellegűvé válik. Általános tapasztalat volt a nagyfokú gépesítésre való törekvés, a technológiai műveletek összekapcsolása és a nagy teljesítményigényű komplex gépsorok kialakítása. E fejlődési tendencia szükségszerűen maga után vonta a mezőgazdasági erőgépek teljesítményének fokozását, és a nagy teljesítményű nehéz traktorok elterjedését. A hazai erő- és munkagépgyártás területén ekkor már érezni lehetett a nyugati világ egyre növekvő globalizációs törekvésének hatásait is ...

... tovább »

HSCS fogatos talajművelő eszközök és sorvetőgépek egykor

Réz Gyula

A világhírű – Kispesten 1912-ben alapított – Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Ma­gyar Gépgyári Művek Részvénytársaság már kezdetben nagy hangsúlyt helyezett – az erőgépek mellett – kézi és fogatos munkagépek, eszközök fejlesztésére, gyártására. A patinás mezőgazdasági gépgyár központja és mintaraktára Budapesten a Vilmos császár út 57. sz. (ma Bajcsy Zsilinszky út) alatt állt a vásárlók, a gazdaközönség rendelkezésére. A HSCS gépgyár Kispesten, a gyártelepen (Hofherr Albert úton) egy alkatrészosztállyal is a vevői rendelkezésére állt ...

... tovább »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2021. május
2021. április
2021. március
2021. február
2021. január
2020. december
2020. november