2020. február
6 hónapnál régebbi cikkeink teljes tartalmát online előfizetés nélkül is elérhetik regisztrált tagjaink.
Vállalkozók tanácsadója

A tavaszi magágykészítés gépei

Dr. Hajdú József

A kombinált, többféle (simító, lazító, aprító, keverő, egyengető, tömörítő) műve­lő­szer­szám-variációban felépülő gépek elsősorban a tavaszi vetésű növények magágyának kialakítására használatosak, de megfelelő talajállapot esetén, jól megválasztott műve­lőszerszámokkal az őszi szántások elmunkálására és az őszi vetésű növények magágyának elkészítésére is alkalmazhatók. Fő feladatuk a szántott vagy hántott földterület felső rétegének morzsalékos kialakítása, porhanyítása, a talajfelszín egyengetése, kellően tömör alapú, felülről lezárt érett magágy kialakítása. A magágykészítéssel egyidejűleg gyakran kerül sor az indítóműtrágyák és gyomirtószerek bekeverésére is. A gépeknek ezt a funkciót is jól kell ellátniuk. Ilyen magágyba történő vetés során a vetőmag, kedvező feltételek közé kerülve egyenletesen kel és erőteljesen növekszik. Elsősorban ekével végzett forgatásos alapművelés és többszörös tárcsás művelés után alkalmazhatók. Késői, elhúzódó vetés esetén a szántás többszöri ápolása is végezhető velük. A magágykészítést leggyakrabban passzív szerszámokkal felszerelt traktorvontatású gépekkel végzik, de különösen finom magágy készítésére – elsősorban a kertészeti kultúráknál – a forgóboronákat is elterjedten használják. Az előzőeknek kisebb az energiaigénye és nagyobb a területteljesítménye, mint az utóbbiaknak. A többségében jó termőképességű középkötött talajaink kulturállapota szerkezetileg sokat romlott az utóbbi időben, csökkentve a felsőbb rétegek vízfelvevő képességét és az altalaj vízemelő képességét egyaránt. Ezen kedvezőtlen jelenségekhez a mezőgazdaságban lezajlott szerkezeti és tulajdonosi változások is hozzájárultak, kevesebb szakértelemmel végzik az üzemek a talajaik művelését. Az is fontos, hogy a talajművelés során a műveletek számát minimalizálják és magakadályozzák a kedvezőtlen talajszerkezet kialakulását, csak annyit szabad bolygatni a talajt amennyi feltétlen szükséges. Száraz körülmények között a talaj porosítása, nedves talajállapotnál a talaj kenése, tömörödése és rögképződése erősödhet ...

... tovább »
Nemzetközi szemle

DLG Imagebarometer 2019 – A mezőgazdasági és állattartási gépeket gyártók minősítési rangsora

Dr. Hajdú József

A DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – Német Mezőgazdasági Társaság) minden évben 700 németországi gazdát kérdez meg, hogy mely gyártókkal/márkákkal elégedettek leginkább (Brand-Index). A válaszukban a gazdák max. 100 pontot oszthatnak ki az egyes gyártókra – 25 pontot a márka ismertségére, illetve elismertségére, 25 pontot a márkalojalitásra, a gépeik jelenlegi és jövőbeni használatával kapcsolatos tapasztalatokra és szándékokra, 25 pontot a márkareferenciákra és elégedettségre, 25 pontot a márkaimázsra, a hirdetéseikre, a tájékoztatásra, innovációra és kommunikációra. Ezt a felmérést nem csak a gépesítés területére, hanem a kemikáliákat és takarmányokat gyártókra, a vetőmagnemesítőkre és -forgalmazókra, a bankokra és biztosítótársaságokra, valamint a megújuló energiát előállító beruházások gyártóira és szállítóira is elvégzik, illetve kiértékelik. Terjedelmi okokból csak a gépesítéssel kapcsolatos imagebarométereket tesszük közzé ...

... tovább »

A gépkereskedők DSI gyártói elégedettségi indexe

Dr. Hajdú József

A CLIMMAR (Mezőgazdasági Gépforgalmazók Európai Szövetsége) minden évben felméri több országra kiterjedően, köztük Magyarországra is a szövetséghez tartozó gépkereskedők elégedettségi DSI (Dealer Satisfaction Index) indexét a nekik gépeket szállító gépgyártókkal kapcsolatosan, amely mintegy 1000 db mintát ölel fel. A tavalyi felmérés eredményeit a hannoveri Agritechnica-n ismertette a CLIMMAR elnöke. A felmérés olyan területekre terjed ki, mint a márka imázsa, elismertsége, a kapcsolattartás minősége, hozzájárulása a profittermeléshez, az esetlegesen felmerülő vitás kérdések megoldásra való törekvések, a marketingtámogatás milyensége, a kereskedelmi kap­csolatok jobbításának szándékai stb.. ...

... tovább »
Technológia

A biológiailag bontható műanyagok kavalkádja napjainkban

Üveges Zsuzsanna

Az egyre inkább előtérbe kerülő és világméreteket öltő műanyagszennyezéssel összefüggésben napjaink aktuális környezetvédelmi témájává vált a biológiailag bontható műanyagok kérdése is. A biopolimerek piaca jelenleg kicsi, de folyamatosan és gyorsan növő szegmenst képvisel a műanyag- és csomagolóiparban, illetve az eldobható termékek gyártását illetően (Shen et al., 2010, Hottle et al., 2017). A téma fontosságát jelzi az is, hogy az Európai Unió Bizottsága 2018-ban elfogadta és nyilvánosságra hozta az első „Műanyag Stratégiát” (Plastic Strategy), továbbá globálisan egyre több kormány korlátozza és/vagy tiltja az egyszerhasználatos műanyagok, a mikroműanyagok és bizonyos műanyagtípusok gyártását, használatát. Mindezeken felül kulcsfontosságú, hogy az Európai Parlament 2019 márciusában jóváhagyta a műanyaghulladékok mennyiségének csökkentését célzó szigorú jogszabálycsomagot, amely értelmében 2021. január elsejétől tilos lesz azon egy­szer­használatos műanyagok gyártása és forgalmazása, amelyek helyettesíthetők. A bio­műanyagok tehát már nem csupán egy tudományos misztikumot sugalló, hanem a mindennapjainkban megjelenő kifejezés. Ezért a cikk célja egy átfogó és közérthető leírás a jelenleg nehezen átlátható területről: tisztázza a definíciókat, a szabályozást, a piaci helyzetet, valamint igyekszik választ adni a kérdésre: kiváltható-e a hagyományos műanyag a bioműanyagokkal, és ha igen, ezeknek valóban kisebb a környezeti terhelésük? ...

... tovább »

Nem mindegy hová kerül a starterműtrágya

Dr. Hajdú József

A Kölni Műszaki Főiskola Építő- és Mezőgépészeti Intézetének kutatói, együttműködve a Kverneland Csoport Soest GmbH vetőgépgyártó vállalkozással azt vizsgálták 3 éven keresztül, hogy a starterműtrágya sorba, illetve pontosan csak a vetőmag mellé, a tőtávolságnak megfelelő, különböző dózisú kijuttatása milyen hatást gyakorol a szemes- és a silókukorica hozamára, valamint a műtrágya-felhasználásra. A PUDAMA (Punktgenane Düngerapplikation bei der Maisaussaat – Pontos műtrágyaelhelyezés kukoricavetésnél) projekt eredményeiről tavaly a hannoveri Agritechnica 2019 kiállításon számoltak be ...

... tovább »

Permetezőgépek karbantartása és felkészítése a szezonra

Dr. Gulyás Zoltán - Rák Renáta

Minőségi növényvédelmi munkát csak jó műszaki állapotban lévő és a feladatra gondosan felkészített permetezőgéppel lehet végezni. A karbantartás az eredményes és biztonságos védekezés alapvető feltétele. A rendszeres karbantartás a gép szezont megelőző felkészítéséből, a napi feladatokból, valamint az idény végi teendőkből tevődik össze ...

... tovább »
Kiállítás, gépbemutató

AGROmashEXPO és AgrárgépShow

GB

A mezőgazdaság digitalizációja stabilitást és kiszámíthatóságot hoz az élelmiszertermelésben, és elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar agrárium versenyképes maradjon Európában. Erről az agrárminiszter beszélt az idei 38. AGROmashEXPO és 10. AgrárgépShow kiállítás megnyitóján.
A magyar agrárgazdaság legjelentősebb szakmai rendezvényén csaknem 350 kiállító mutatta be termékeit, szolgáltatásait a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A HUNGEXPO évnyitó rendezvényének négy napja alatt összesen 47.000 látogató ismerhette meg a mezőgazdaság legkorszerűbb technikáit, trendjeit. A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének köszönhetően a kiállításon ott voltak a legnagyobb nemzetközi márkákat forgalmazó cégek is, amelyek Európa legjelentősebb agrárkiállítása, a hannoveri Agritechnica után itt mu­tatták be először újdonságaikat.
Az érdeklődők nemcsak a legújabb mezőgazdasági termékekkel, szolgáltatásokkal ismerkedhettek meg, hanem részletesen tájékozódhattak azokról az innovációkról, szolgáltatásokról, inputanyagokról (vetőmagok, szaporítóanyagok, növényvédő szerek, műtrágyák), amelyekkel sikeresebbé tehetik gazdaságukat ...

... tovább »

Michelin az AGROmashEXPO szakkiállításon

MT

A Michelin idén saját standdal vett részt január 22-25. között az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkiállításán, az AGROmashEXPO-n. Aki ellátogatott a kiállításra, a Michelin standján találkozhatott a mezőgazdaságiabroncs-gyártás technológiai újításaival, a Michelin innovatív termékeivel ...

... tovább »
Ökonómia

Kutatás-fejlesztés (K+F) az EU-ban, hazánkban és mezőgazdaságunkban (1. rész)

Dr. Gockler Lajos

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján 2019.10.25-én jelent meg a „Kutatás-fejlesztés, 2018” című kiadvány, mely (20 oldalon, 2 táblázattal, 20 ábrával, valamint a mellékletben további 20 táblázattal, és a KSH Stadat 3.4.1.-3.4.5., valamint a 7.2.10.-7.2.12. számú táblázataival együtt) részletesen szemlélteti az EU, va­la­mint hazánk és mezőgazdaságunk K+F tevékenységét. E mellett 2019.11.19-én ke­rült közlésre „A hazai mezőgazdaság teljesítménye 2018-ban” című tájékoztató, mely rö­viden, (6 oldalon, 13 ábrával), a Stadat adataira hivatkozva a mezőgazdaság leg­fontosabb végleges számait rögzíti. A K+F hazai és EU helyzetével az Országgyűlés Hivatala Képviselői Információs Szolgálat (infójegyzet) „Agrárinnováció” (2019/22.) és „Kutatás-fejlesztési stratégiák” (2019/31.) számai is foglalkoznak, melyek megtekintése célszerű, mert (4-4 oldalon) széleskörű áttekintést és irodalomhivatkozást adnak e témákról. Fontos továbbá, hogy a Kormány a 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozatával elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiáját, melynek melléklete ismerteti a tervezett 14 „konstrukció” leírását és ezek támogatását. (Az összes keret 84,75 milliárd Ft!) Hazánk elismerését bizonyítja, hogy a Tudomány Világfóruma (World Science Forum, WSF) 2019.11.20-22. között „Tudomány, etika és felelősség” címmel nálunk rendezte meg az ez évi világtalálkozót. Nem kellemes hír azonban a 2019.12.03-án megjelent PISA felmérés eredménye, melyből kiderül, hogy a magyar diákok teljesítménye hajszálnyival javult ugyan, így a teljesítményzuhanás megállt, de továbbra is az OECD-átlag alatti eredményt érnek el, lásd pl. a „PISA-felmérés: Magyarország, a csalódást keltő példa” című cikket. A felsorolt anyagok és események azért fontosak, mert helyzetünk az EU fejlettebb mezőgazdasággal rendelkező országaihoz viszonyítva nem a legjobb, a felzárkózás viszont főleg K+F tevékenységünktől és a más országokban már bevezetett új eredmények mielőbbi alkalmazásától várható. Ezért nem kedvező, hogy a legújabb K+F kiadvány kevesebb adatot tartalmaz, és ábrái nehezebben áttekinthetők, mint a korábbi évek hasonló anyagai. (A kiadványok és a hivatkozott egyéb anyagok az internetről letölthetők.) ...

... tovább »
Visszatekintés

A Kispesten gyártott U-jelű mezőgazdasági traktorcsalád fejlesztésének története a VCST-DUTRA időszakokban 1955-1958 (1. rész)

Dr. Stieber József

Hofherr Mátyás bécsi gyáriparos 1900-ban alapította magyarországi gyárát Kispesten, amely rövid idő alatt Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyárává nőtte ki magát. A nagyhírű gyár vezető termékei a belső égésű, féldízel motorokkal épített HOFHERR traktorok lettek, amelyek 1924-től egészen 1956-ig, a gyártás befejezéséig, a hazai mezőgazdaság erőgépállományának túlnyomó többségét biztosították. A szóbanforgó traktorok a folyamatos fejlesztés ellenére 1945 után már igencsak elavultak, korszerűtlenek és gazdaságtalan üzeműek is voltak. A II. világháború utáni magyar ipargazdaság legfontosabb feladata volt egy nemzetközi viszonylatban is korszerű traktortípus megtervezése, a hazai gépállomány lecserélése, és ezekhez a gépekhez igazítható növénytermesztési és állattenyésztési technológiák bevezetése ...

... tovább »

Az első Fordson traktorok Magyarországon

Réz Gyula

A világhíres, 1903-ban alapított amerikai Ford Művekben (Ford Motor Company) a gépkocsigyártás mellett, számos kísérlet nyomán 1917-ben készült el a világ egyik leg­népszerűbb mezőgazdasági erőgépe, a legendás Fordson traktor. Az amerikai gazdák már az 1910-es években felismerték, és nagy­ra értékelték a traktor jelentőségét. A nevezett traktor kibocsátása a detroiti nagy autógyáros, Henry Ford (1863-1947) nevéhez fűződik ...

... tovább »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2020. május
2020. április
2020. március
2020. február
2020. január
2019. december
2019. november