2019. március
6 hónapnál régebbi cikkeink teljes tartalmát online előfizetés nélkül is elérhetik regisztrált tagjaink.

2019. március – teljes lapszám

... tovább »
Nemzetközi szemle

A legnagyobb számban értékesített John Deere traktormodellek az európai régióban

Dr. Hajdú József

A John Deere 2. Regionális Kereskedelmi Igazgatósága (amelyhez az európai kontinens országai, a szovjet éra országai, az észak-afrikai és a közel-keleti országok tartoznak) statisztikát készített a régióban eladott traktorok számáról és azon belül a leg­keresettebb modellek értékesítéséről. A fel­dolgozásnál a 2016-os eladási adatokat hasz­nálták, és mivel a John Deere piaci pozíciója stabilnak tekint­hető ezekben a régiókban, a statisztika a má­nak is rendelkezik fontos információs tar­ta­lom­mal. Európában tíz országban és Tö­rök­or­szágban adtak el 2016-ban 500 db feletti da­rabszámban John Deere traktorokat, összesen 22.557 db-ot, a teljes értékesítés a ré­gióban pedig elérte a 25.000 db-ot ...

... tovább »

A mezőgazdasági gépészet 2018-as Innovációs díjazottjai Németországban

HaJós

A német dlv (Deutscher Landwirt­schafts­verlag – Német Mezőgazdasági Lapkiadó Konszern) és a LBTBV (LandBau Technik Bun­desverband e.v. – Mezőgazdasági Gépépí­tők Szövetsége), a dlv-hez tartozó Agrartechnik szaklap szervezésében minden évben megszavaztatja a mezőgépgyártókkal és szakújságírókkal hat kategóriában a leginnovatívabb gép­konstrukciókat. A legtöbb szavazatot kapott gépek a következő év januárjában megtartott LTU (Landtechnische Un­ter­neh­mer­tage) – Mezőgépész Vállalkozók Nap­ján vehetik át a díjakat nagyszabású gála ke­retében. Az idén január 11-én Würzburgban megtartott gálaesten került sor a díjak kiosztására. Ugyancsak ebből az alkalomból osztotta ki az LBTBV a Service Award 2018 dí­jakat is, amellyel a „Legjobb Szerviz 2018” címre pályázókat díjazták. A nagyszabású rendezvényen 750 hazai és nemzetközi vezető szakember képviselte magát, amelynek „Fit für Zukunft” (Fitten a Jövőbe) volt a mot­tója ...

... tovább »
Műszaki fejlesztés

A zöldenergia és a dunai logisztika találkozása

NAIK MGI

2019. január 30-án került megrendezésre a Danubegreen energetikai és logisztikai szakmai konferencia Budapesten, amely esemény az Országos Kikötőfejlesztési Főterv indulásának bejelentését is magában foglalta. A rendezvény részét képezte az Interreg Duna Transznacionális Program támogatásával 2017 januárjában indult Energy Barge – Building a Green Energy and Logistics Belt elnevezésű nemzetközi konzorciális pályázat bemutatkozó eseménye is, amelyben a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ projektpartnerként vesz részt. A délutáni szekcióban a nemzetközi piaci partnereket összehozó B2B (Business-to-business) találkozó helyszínét biztosította a konferencia ...

... tovább »

Flexibilis rendfelszedő

Dr. Hajdú József

A gabona(repce/szója)arató-cséplő gépek vágóasztalainál már több mint egy évtizede megjelentek a felexibilis kaszaszerkezetek, amelyek keresztirányban képesek igazodni a talajfelszín változásaihoz, jellemzően 15-20 cm közötti függőleges kitérésre képesek. Ezt a kaszaszerkezet rugalmas – több függesztőkaros – rögzítése teszi lehetővé. Ezek a függesztőkarok csúszótalpakon követik a talajfelszín változásait, és annak megfelelően „hullámszerűen” emelik meg vagy süllyesztik a kaszagerendely egyes szakaszait. A bálázókra, rendfelszedő kocsikra felszerelt rendfelszedő dobok (pick-up-ok), illetve a szecskázók, kombájnok, rendfelszedő adapterei ez idáig különböző (1,6-4,5 m) munkaszélességben, merev kivitelben, átmenőtengellyel, illetve a 3 m-nél nagyobb munkaszélességűek osztott, összecsukható kivitelben készültek, egy- vagy kétoldali rendfel­sze­dő­dob-behajtással ...

... tovább »

CLAAS – a siker titka a folyamatos innováció

AXIÁL Kft.

A telemetrikus adatok automatikus értelmezésével a CLAAS gépek a jövőben még jobban integrálhatók a 365FarmNet rendszerbe. A CLAAS ezzel újabb fontos lépést tett az automatikus dokumentáció megvalósításának irányába ...

... tovább »

Traktorújdonságok – 2019

Dr. Hajdú József

Tavaly kevesebb traktort gyártottak a világon. A már megszokott átlagos 2 mil­lió darabbal szemben 10 %-kal kevesebb, mintegy 1,8 millió db traktor gördült le a világ mintegy 80 traktormárkájához tartozó gyárak szalagjairól. Ami a szakembereknek meglepetést okozott az az, hogy a világ két legtöbb traktort gyártó országában, Indiában és Kínában is csökkent az előállított traktorok száma, ahol az elmúlt 20 évben a dinamikus növekedés volt a jellemző. Ez a két ország állítja elő ugyanis a világon eladott traktoroknak 55-60 %-át. A csökkenés elsődleges oka a farmjövedelmek csökkenése a világ több régiójában, amely összefügg az időjárás okozta terméskiesésekkel. Ebben az évben a piac (legalábbis részben) igyekszik majd behozni a tavalyi elmaradást, és igyekeznek új traktormodellekkel bővíteni a kínálatot. Az idén az európai piacon újdonságnak számító traktormodelleket gyűjtöttük csokorba gyártónkénti csoportosítással ...

... tovább »
Technológia

Cross Cutter Disc – Miért jobb, ha hullámosabb a tárcsa?

Dr. Hajdú József

A tárcsás boronák több évtizede a tarlóhántás alapeszközei. Kezdetben egyirányú, egysoros tárcsákat (Disctiller) alkalmaztak, majd V- és X-elrendezésű kétsoros tárcsás boronák terjedtek el, amelyek már nagyobb munkaszélességgel készültek nehéz, illetve könnyű válto­zatban. Előnyük az ekékkel szemben ab­ban mu­tatkozott meg, hogy lényegesen nagyobb munkasebességgel (10-15 km/h) vontatva a mun­kaszélességtől függően jelentősen nagyobb területteljesítményre képesek, jobban aprítanak és kevernek (amely a szármaradványok talajba dolgozásánál fontos szempont) és kisebb a vonóerőigényük. Hátrányuk, hogy sekélyebb (általában 5-15 cm, ritkábban 20 cm) művelésre használhatók, mint az ekék, illetve jobban porosítják a talajt, különösen sekélyebb művelésnél, szárazabb körülmények ese­tén ...

... tovább »

„Szerintem nincs jobb a Precision Planting készlettel felszerelt John Deere vetőgépnél, ha precíziós vetésről van szó!”

MT

Pokoraczki Tiborral, az Agro-Cserkesz Kft. vezetőjével beszélgettünk a vetési tapasztalatairól a Precision Planting készlettel felszerelt John Deere 1755 szemenkénti vetőgépük kapcsán ...

... tovább »
Ökonómia

Biogazdálkodás hazánkban

Dr. Gockler Lajos

Az interneten, illetve a Képviselői Információs Szolgálat honlapján 2018.12.10-én jelent meg Dr. Szabó Andrea „A biogazdálkodás története és tendenciái” című tanulmánya, melynek célja, hogy az országgyűlési képviselőket tájékoztassa a biogazdálkodás helyzetéről. Ez a munka azért vált szükségessé, mert a biogazdálkodás (az üzemek száma valamint te­rülete) az utóbbi mintegy két évtizedben a „Világban” és hazánkban egyaránt számottevően nőtt, és 2018.05.30. keltezéssel megjelent „Az Eu­rópai Parlament és Tanács (EU) 2018/848 rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről”, melyet hazánkban is alkalmazni kell. Célszerű tehát, ha a biotermeléssel foglalkozó, valamint az ezt tervező gazdák is megismerik mindkét anyagot, hogy mielőbb meg tudjanak felelni a 2021. január 1-től kötelező új előírásoknak. (A hivatkozott tanulmány és az EU rendelete az internetről letölthető.) ...

... tovább »

Kockázatkezelés a növénytermelésben

Dr. Gockler Lajos

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) honlapján 2018.01.16-án jelent meg „Az agrár-kockázatkezelési rendszer működésének értékelése 2017” című, a témát tudományos részletességgel tárgyaló 84 oldalas tanulmány. A dolgozat megismerése minden mezőgazdasággal foglalkozó számára fontos, mert a klímaváltozás következtében a mezőgazdasági termelés egyre kockázatosabb lesz. Így különösen a gazdáknak, de e mellett az oktatóknak, kutatóknak, tanácsadóknak, érdekképviselő szerveknek, az állami irányítóknak stb. feltétlenül ismerniük kell a jelenlegi rendszer működését, hibáit és eredményeit azért, hogy a várható egyre nagyobb természeti károk ellenére az adott körülmények között a legmegfelelőbb változat alkalmazásával a mezőgazdasági termelés - a termelő és az ország számára egyaránt - a jövőben is eredményes legyen. (A tanulmány az AKI honlapjáról letölthető.) ...

... tovább »
Visszatekintés

A GL-35 típusú féllánctalpas traktorok gyártásának története (1952-1955)

Dr. Stieber József

A Kispesti Gép és Traktorgyár 1900. évi alapításától fogva a HOFHERR SCHRANTZ (HS), majd Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth (HSCS) és 1951-től, mint Vörös Csillag Traktorgyár (VCST) a hazai gép, majd traktorgyártás vezető nagyüzeme volt egészen 1973-ig. Ezen idő alatt a gyár kapuján jó néhány kiforrott és világhírnevet hozott traktortípus gördült ki. A sorozatgyártást minden esetben kísérleti prototípusok megtervezése és legyártása előzte meg, amelyekből nem mindegyik élte meg a szériarendszerű gyártást, noha ezek közül több zseniálisan megtervezett gép is megelőzte a korát. A nevezetes kísérleti traktortípusok közül kiemelkedett a VCST GL-35 típusú féllánctalpas mezőgazdasági traktor, amelyet a Vörös Csillag Traktorgyár 1952 és 1955 között bocsátott ki ...

... tovább »

Mezőgazdasági hirdetések egykoron

Réz Gyula

A gödöllői Szent István Egyetem Gép­fej­lődéstörténeti Szakmúzeumában Régmúlt idők mezőgazdasági hirdetései, hírverései 1945-ig címmel retrospektív időszaki kiállítás nyílt március elsején. A gazdag archív do­ku­mentációt, valamint eredeti tárgyakat, kor­hű másolatokat bemutató színes tárlat a XVIII. század végétől 1945-ig ad ízelítőt a látogatóknak a honi hírverés hőskoráról. A gaz­dag, tárgyi anyaggal és dokumentációval installált bemutató hű képet ad a magyar mezőgazdasági reklám kezdetéről ...

... tovább »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2019. december
2019. november
2019. október
2019. szeptember
2019. augusztus
2019. július
2019. június