2018. július
6 hónapnál régebbi cikkeink teljes tartalmát online előfizetés nélkül is elérhetik regisztrált tagjaink.
Tudomány - Műszaki fejlesztés

Gondolatok és vélemények a precíziós mezőgazdálkodásról

Dr. Husti István

Szinte alig múlik el nap, hogy ne hallhatnánk, olvashatnánk a precíziós mezőgazdálkodás (eredeti angol megnevezéssel: Precision Farming, rövidítve pmg., vagy ahogy hazánkban elterjedt: precíziós gazdálkodás, röviden: prega) jellemzőiről és perspektíváiról. A pmg. a digitalizált mezőgazdálkodás gyakorlati megjelenési formája, amely dinamikus terjedését leginkább a mezőgazdasági technikai és az informatikai fejlesztések összekapcsolódásának köszönheti. A fejlődés eredményeként a digitális eszközök, illetve az azok használatát elősegítő szoftverek ma már hazánkban is szinte mindenki számára elérhetők. (A digitalizáció mezőgazdasági lehetőségeiről szóló írásunk a Mezőgazdasági Technika 2017. évi 9. számában olvasható.)
Egy 2018 tavaszán megjelent FM-közlemény azt vizionálja, hogy a digitalizációt megtestesítő precíziós gazdálkodás eredményeként a belátható jövőben a szántóföldi gazdálkodásban hektáronként 50-80 euró költségcsökkentést lehet elérni 5-15 százalékos termésátlag-emelkedés mellett. Az ilyen és ehhez hasonló „prognózisok” indukálják a digitalizált megoldások mezőgazdasági alkalmazása iránti igény fokozódását. Nem volna azonban szerencsés, ha a várakozások közepette szem elől tévesztenénk azt, hogy a pmg. eredményes folytatásának vannak előfeltételei, amelyek hiányában az elvárt előnyök nem realizálhatók. Jelen tanulmány ebben a felfogásban érinti a precíziós mezőgazdálkodás néhány aktuális kérdését ...

... tovább »
Hírek, információk

Mi újság?

Dr. Hajdú József

- Jelentősen nőtt a használt traktorok eladása Lengyelországban

- Eredményes éve volt 2017-ben a Win­ter­steiger-nek

- Új gyárat avatott a lengyel SaMASZ

- Újragondolt Deutz-Fahr C 9300-as kombájnszéria

- Újabb New Holland betakarítási világ­csúcs

- 30 %-kal nőtt a lengyel családi gazdaságok bevétele 2017-ben

- Új generációs Lamborghini Spark és Mach traktorok

- Zöld utat kapott a Bayer a Monsanto meg­vásárlásához

- Újabb kompakt traktorok a Kubotától

... tovább »

Gépek a világban

Dr. Hajdú József

- Landini 7-190 V-Shift nehéz univerzális traktor
- Windegger K5 Alpin önjáró gyümölcsszedő állvány

- Krone ZX finomszeletelő-rotorral szerelt rendfelszedő pótkocsik

- Horsch-Leeb 7 GS vontatott permetező

- BFH eDumper a világ legnagyobb elektromos meghajtású tehergépjárműve

- Saphir FineStar 5 profi magágykészítő

- Kverneland Turbo 3000 szántóföldi kultivátor

- Kirovec K-424 csuklós kormányzású traktor

- Oehler ZDK 180 BK-Box gyümölcskonténer-szállító pótkocsi

... tovább »
Nemzetközi szemle

Modern mezőgazdasági technológiák az oktatás és kutatás szolgálatában

Keller Boglárka - Kótiné dr. Seenger Julianna - Dr. Jancsovszka Paulina - Dr. Ujj Apolka

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézete (SZIE MKK TTI), valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gé­pesítési Intézete (NAIK MGI) részéről két-két kutatónak lehetősége nyílt egy tanulmányút keretén belül meglátogatni a giesseni székhelyű Justus Liebig Egyetem mezőgazdasági szakirányainak kutatóhelyeit.
A Szent István Egyetem és a Justus Lie­big Egyetem (JLU) között évtizedekre nyúlik vissza a sikeres szakmai kapcsolat, amelyhez ebben az évben lehetőség nyílt az MGI kutatóinak is csatlakozni. A tanulmányutak célja, hogy a résztvevők megismertessék egymással kutatási munkásságukat, eredményeiket, eszközparkjukat és kutatóikat. A kölcsönös információcsere révén alkalom adó­dik szakmai tapasztalatok megosztására és esetlegesen projektekben való közös részvételre.
A tanulmányút során számos kutatási központ tevékenységét ismerhettük meg, a bemutatott témák közül a következőkben kettőt emelünk ki ...

... tovább »

Európai traktorpiaci körkép 2017

Dr. Hajdú József

Az elmúlt négy évből három évben az európai traktorpiacot (az új traktoreladások tekintetében) a recesszió jellemezte. Nyu­gat-Európában nagyobb mértékű volt az eladások visszaesése, míg Kelet-Európában ez kisebb mértékben jelentkezett, elsősorban a kifutó EU-s támogatásoknak köszönhetően. A 2017-es év­ben megváltozott a trend, az európai országok többségében a nyugati és a keleti régióban is nőttek a traktoreladások. Fellélegezhettek a letargiába került traktorgyártók. Európa nyugati régiójában 12 %-os, a keleti régióban pedig 8,1 %-os volt a traktoreladások növekedése, összességében pedig 11,4 %-os, amely azonban még mindig elmarad a 2013. év előtti időszakra jellemző értékektől. Nyugat-Európában hét országban többnyire kisebb mértékű csökkenés volt mérhető, ezen belül is Finnországban volt a legnagyobb mértékű (-10,2 %), míg nyolc országban nőttek az eladások, ezen belül hat országban kétszámjegyű volt a növekedés. Dinamikusan nőttek az eladások a nagy traktorpiaccal rendelkező Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában és Portugáli­ában, a kisebbek közül pedig Dániában és Norvégiában. Kelet-Eu­rópában Litvánia kivételével valamennyi országban több traktor talált gazdára tavaly, mint egy évvel korábban. A teljes nyu­gat-európai traktorpiac 70 %-a négy országhoz – Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország – kötődik. A keleti régióban Lengyelországé a legnagyobb piaci részesedés 42 %-kal. A 2017-ben Európában eladott traktoroknak 86,21 % ke­rült a nyugati országok mezőgazdaságába, ez csak alig valami­vel több mint egy évvel korábban, és 13,79 % a kelet-európai országok piaci részesedése. A traktoreladásokon belül tavaly 3,6 %-kal nőtt a távol-keleti márkák részesedése a nyugati márkákhoz képest, amely összességében 14,4 %-os részarány képvisel ...

... tovább »

CEREALS – a britek legnagyobb gabonatermesztési show-ja

Dr. Tátrai György

Igencsak kihívóan időzítették az angolok az idei legnagyobb szántóföldi rendezvé­nyüket, a CEREALS 2018 bemutatót. Ugyanis pontosan ugyanarra az időszakra esett, mint a német DLG Feldtage, csupán egy nappal rö­videbb volt: június 13-14-én tartották meg. Így azután dönteni kellett: a két érdekesség közül ki melyiket tekinti meg. Szakembereink körében végzett körkérdésünk alapján a magyarok fele-fele arányban döntöttek az egyik vagy a másik mellett. A per­metezés­tech­nikával és a vetés témakörével foglalko­zók lelkesedése érthető: itt ugyanis azon frissiben láthatók a legújabb növényvédő szerek és permetezőgépek, valamint az egyszerűségre törekvő, kombinált gabonavető gépek. Az esemény színhelye a Londontól északkeletre fekvő Cambridgeshire grófság Christal Grango birtoka volt ...

... tovább »

DLG Feldtage – A jövőorientált gazdálkodók ott voltak

Dr. Tátrai György

A kétévenként Hannoverben tartott AGRITECHNICA világkiállítás között rendezik meg a Német Mezőgazdasági Társaság (DLG) impozáns szánföldi bemutatóját. Idei időpontja 2018. június 12-14., helyszíne a Bernburg melletti Strenzfeld volt. Több mint 400 kiállító mutatkozott 20 országból a kereken 25.000 bel- és külföldi érdeklődőnek ezen a növénytermesztési csúcsrendezvényen. A látogatók 20-30 %-át kifejezetten az öko(ökológiai)termesztés érdekelte. A bemutató vezérmotívuma „Növénytermesztés 2030-ig – termelékenység, innovációk, stratégiák” volt.
A megnyitóra 2018. június 12-én került sor a Sachsen-Anhalt tartomány környezetvédelmi, mezőgazdasági és energiaügyi minisztere, Prof. Dr. Claudia Dalbert beszédével. „A bő információs kínálat kiváló platformot kínált a trendi fajták, folyamatok, technológiák és berendezések megismeréséhez. A mezőgazdasági termelők itt tudtak a legintenzívebben és legátfogóbban gyakorlatias ismeretekre szert tenni” – hangsúlyozta ezt követően Hubertus Paetow, a DLG elnöke ...

... tovább »
Műszaki fejlesztés

„Beszállítói integráció fejlesztése a mezőgazdasági gépgyártás területén” című projekt indítása

McHale Hungária Kft.

A McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3 beszállító partnerével együtt konzorciumot létrehozva támogatást nyert a GINOP-1.3.3-16-Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása elnevezésű pályázaton. A pályázati fejlesztés eredményeként a beszállító integrátor cég nagyságrendekkel eredményesebben tudja előállítani saját gyártású és fejlesztésű termékeit a jelenlegi konzorciumi és további potenciális partnerek hatékony együttműködése révén. Jelentős fejlesztéseket is generálva ezáltal a konzorciumi partnerek saját technológia fejlesztéséhez.
A projekthez elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 427 281 744 Ft. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 50 %-a ...

... tovább »

Jön a Stage V füstgáznormatíva – A 2019-től életbelépő szigorítások a traktorok és a mezőgazdasági erőgépek füstgázkibocsátásánál

Dr. Hajdú József

A klímaváltozás előidézésében résztvevő gazdasági ágazatok között előkelő helyen szerepeltetik a környezetvédő szakemberek a belső égésű motorokkal felszerelt járműveket és a közlekedési ágazatokat. Ezért is kezdték szabályozni már az 1990-es évek közepétől a járműmotorok által a kipufogógázzal a levegőbe jutó szilárd (korom) és gáznemű (CO, HC, NOx) káros anyagok mennyiségét. Az első kibocsátási normatívák a személy- és a tehergépkocsikra vonatkozóan jelentek meg, amelyek sokszor a lakosság közvetlen közelében (falvakban, városokban, autóutak és autópályák szomszédságában stb.) koncentráltan szennyezik az égéstermékeikkel a levegőt, veszélyeztetve a lakosok egészségét, növelve az ÜHG (üvegházhatású gázok) mennyiségét a légkörben. Rövid időn belül a főleg közúton közlekedő (On-road) tehergépjárműveknél alkalmazásra kerülő szabályozások megjelentek a lassúbb, közutat ritkábban használó, alapvetően a terepen mozgó mezőgazdasági (Non-road) járművekre, traktorokra, saját motoros mezőgazdasági gépekre (magajáró permetezőkre, betakarítógépekre, speciális járművekre stb.) is annak ellenére, hogy ezek száma töredéke a személy- és teherszállító gépkocsiknak és ritkán okoznak koncentrált károsanyag-kibocsátásokat ...

... tovább »

DISCO MOVE – új frontkasza jobb talajkövetéssel

AXIÁL Kft.

A DISCO 3600 MOVE és DISCO 3200 MOVE szársértővel és szársértő nélkül kapható frontkaszákkal a CLAAS kibővítette sikeres DISCO sorozatát. Az innovatív konstrukció 1000 milliméteres szabad mozgást tesz lehetővé a traktor fronthidraulikájától függetlenül, a kaszasín optimális talajkövetése érdekében. Az új kaszák 3,0 és 3,4 méteres munkaszélességben kaphatók szársértő nélkül (F), illetve verőujjas (FC) vagy gumihengeres (FRC) szársértővel ...

... tovább »
Ökonómia

Növelni kell a mezőgazdaság versenyképességét

Dr. Gockler Lajos

Az „új kormány” megalakulása óta egyre többen hangsúlyozzák, hogy javítani kell hazánk versenyképességét. Pl. Varga Mihály pénzügyminiszter 2018.05.24-i nyilatkozatában „elismeréssel” szólt arról, hogy az IMD 2018. évi versenyképességi rangsorában Magyarország öt helyet javítva a 47. helyre lépett előre, ezzel (talán) nálunk is megkezdődött a versenyképességi fordulat. Magyarország legfontosabb versenyképességi erősségei között említette a képzett munkaerőt, a dinamikus gazdasági növekedést és a versenyképes adókörnyezetet. Nagy István agrárminiszter is többször felhívta a figyelmet a mezőgazdaság versenyképessége javításának szükségességére. Így pl. 2018.05.14-én a Cargill Takarmány Zrt. új pápai takarmányüzemének alapkőletételén kihangsúlyozta, hogy Magyarországnak szüksége van az olyan cégekre, amelyek szaktudást és tapasztalatot hoznak, ezzel hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez. Ez azért fontos, mert a magyar mezőgazdaság kibocsátása 2010-2017 között 52 százalékkal növekedett ugyan, de a területhasznosításban az európai uniós átlaghoz képest van még elmaradás. Az AGÓRA kereskedelmi konferencián 2018.05.31-én az agrárminiszter a megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a magyar mezőgazdaság versenyhátrányának leküzdése stratégiai kérdés, a hazai területhasznosítás és termelési színvonal terén a következő 10-15 év alatt el kell érni az Európai Unió fejlett országaiét. Tehát a mezőgazdaság versenyképességének növelése érdekében minden mezőgazdasággal foglalkozó szakembernek célszerű volna átgondolni, hogy a gyakorlatban hogyan lehetne legegyszerűbben növelni a mezőgazdaság eredményeit ...

... tovább »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2019. június
2019. május
2019. április
2019. március
2019. február
2019. január
2018. december